Nieuws Gouda

Nieuws Gouda voor alle activiteiten en evenementen die plaats vinden op en rondom de Markt Gouda. Zo vindt u hier informatie over de kaasmarkt, Gouda bij Kaarslicht en nog veel meer…

Stadhuis van Gouda

Geplaatst door op mrt 11, 2014 in Gouda, Marktplein | Reacties uitgeschakeld voor Stadhuis van Gouda

Stadhuis van Gouda

De Markt van Gouda werd aan het einde van de 14e eeuw gekocht van de heren van der Goude (Jan van Blois). Bij de aankoop in 1365 was het laag gelegen veld een moerassig stuk land. De bedoeling was om het terrein vol te bouwen met onder meer een vleeshuis en een wanthuis. Uiteindelijk werd er gekozen om alleen het stadhuis te bouwen, om deze zo vrij van de overige bebouwing te plaatsen. Het oude raadhuis had namelijk al meerdere malen brand gevat en zo gebeurde in die tijd wel vaker doordat de meeste bebouwing uit hout bestond. Na de ophoging van het terrein werd in 1448 begonnen met de bouw van het stadhuis van Gouda. De rest van het driehoekige plein werd benut voor de markt en haar handel.        ...

lees meer

Waag van Gouda

Geplaatst door op mrt 5, 2014 in Gouda, Marktplein | Reacties uitgeschakeld voor Waag van Gouda

Waag van Gouda

De Waag  staat tegenover de achterzijde van het stadhuis, aan de rand van de marktplein. De Waag fungeert op dit moment als Kaasmuseum. De Waag werd in 1668 gebouwd. Het ontwerp is afkomstig van de architect Pieter Post. Het bas-reliëf is afkomstig van de kunstenaar Bartholomeus Eggers. Het bas-reliëf geeft het kaaswegen weer waar de markt van Gouda om beroemd is. Naast het verhandelen van de Goudse kaas werden hier ook varkens verhandeld.

lees meer

Erasmus Gouda

Geplaatst door op nov 18, 2013 in Gouda | Reacties uitgeschakeld voor Erasmus Gouda

Erasmus Gouda

Erasmus Gouda Erasmus werd als Geert Geerts geboren, de naam Erasmus dankt hij aan de in de 15e eeuw populaire heilige Erasmus van Formiae. Zijn geboorteplaats is Rotterdam alhoewel er geen vermelding van zijn doop indoopregisters is aangetroffen. Op een bekend houten borstbeeld staat Goudæ conceptus, Roterodami natus (Latijn: in Gouda verwekt; in Rotterdam geboren). Volgens een notitie van historicus Renier Snooy, zou Erasmus Gouda zijn geboren. Erasmus zelf schreef echter: ‘Ik ben geboren in Rotterdam. Mijn moeder was de dochter van een medicijnmeester uit Zevenbergen, mijn vader had heimelijk met haar een verhouding, in de hoop haar te trouwen. Hij was van tien broers op één na de jongste en men besloot dat een van hen, mijn vader, aan God gewijd zou worden.’ Erasmus was een onwettig kind. Zijn vader was een priester in Gouda en zijn moeder diens huishoudster. De moeder van Erasmus, Margaretha, die als familienaam Rogerius zou hebben gehad, was een dochter van een chirurgijn uit Zevenbergen. Haar zwangerschap heeft zij waarschijnlijk in Rotterdam doorgebracht om het ‘ongelukje’ te verbergen. Een jaar voor de geboorte van Erasmus kregen zijn ouders al samen een kind: Pieter. Ook van deze broer zijn geen officiële doopgegevens overgeleverd. Erasmus heeft drie jaar in Rotterdam gewoond en is toen vertrokken naar Gouda. Zijn leven lang heeft hij het idee over zijn onwettige geboorte moeten torsen en de gevolgen moeten dragen van de ‘geestelijke’ status waarin hij door zijn opvoeding was terechtgekomen. Pas rond zijn vijftigste  werd Erasmus dankzij pauselijke dispensatie van de ernstige maatschappelijke gevolgen van zijn onwettige geboorte verlost. Hij heeft nogal met zijn levensverhaal gehaspeld, waarbij hij in zijn brieven aan de paus gebruik heeft gemaakt van een achternaam die wellicht van zijn moederszijde stamt. Al doende heeft hij zijn jeugdjaren gemystificeerd en zijn geboortejaar met onzekerheden...

lees meer